منو

رویداد خود را جهت جذب حامی ثبت کنید

 
برگزار کنندگان محترم رویدادها می توانند با معرفی رویداد خود اعم از کنفرانس , همایش , سمینار و .... در ادپرتال به جذب  اسپانسر از طریق ادپرتال بپردازند برای این منظور کافیست ابتدا به عنوان صاحب رسانه ثبت نام نمایید و سپس دربخش ثبت رسانه  با انتخاب دسته بندی رویدادهای پیش رو , رویداد خود را ثبت نمایید.