منو
آرم آگهی - ۳ ثانیه‌ ابتدای ویدیوهای اپلیکیشن - ۱۰ درصد
کد رسانه:

آرم آگهی - ۳ ثانیه‌ ابتدای ویدیوهای اپلیکیشن - ۱۰ درصد

  • شرایط : آرم آگهی - ۳ ثانیه‌ ابتدای ویدیوهای اپلیکیشن - ۱۰ درصد  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغ ویدیویی در ابتدای ویدیوهای آپارات
تبلیغ ویدیویی در ابتدای ویدیوهای آپارات
  • معرفی  :  این نوع تبلیغ ویدیویی در ابتدای ویدیوهای آپارات قرار گرفته و به همین دلیل برای تیزرهای تبلیغاتی کمتر از 30 ثانیه مناسب خواهد بود. کاربر پس از ۵ ثانیه، در صورت عدم تمایل به دیدن تیزر تبلیغاتی، می تواند آن را رد Skip کند و به تماشای ویدیوی مورد نظر خود بنشیند.  
  • روش تبلیغ وبی  :  ویدئویی