منو
ارسال ایمیل به تعداد مخاطبین 700000 تا
کد رسانه:

ارسال ایمیل تبلیغاتی عمومی تعداد مخاطبین 700000 تا

  • شرایط : (ارسال توسط گروه Yahoo – Gmail)  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغات ایمیلی طرح طلایی
تبلیغات ایمیلی طرح طلایی
  • شرایط  :  ارسال به ۵۰۰ هزار نفر از بانک عمومی گزارش تحلیلی ارسال تضمین ۹۰ درصدی اینباکس ۷ تومان به ازای هر ایمیل  
تبلیغات ایمیلی طرح نقره ای
تبلیغات ایمیلی طرح نقره ای
  • شرایط  :  ارسال به ۳۰۰ هزار نفر از بانک عمومی گزارش تحلیلی ارسال تضمین ۹۰ درصدی اینباکس ۸ تومان به ازای هر ایمیل  
تبلیغات ایمیلی طرح برنزی
تبلیغات ایمیلی طرح برنزی
  • شرایط  :  ارسال به ۲۰۰ هزار نفر از بانک عمومی گزارش ارسال تضمین ۹۰ درصدی اینباکس ۹ تومان به ازای هر ایمیل