منو
ارسال ایمیل به تعداد مخاطبین 10000
کد رسانه:

ارسال ایمیل هدفمند و تخصصیبه تعداد مخاطب 10000

  • شرایط : (ارسال به بانک اطلاعاتی مورد درخواست شما) در ارسال هدفمند,فایل تبلیغاتی مشترک به بانک اطلاعاتی درخواست شده, ارسال می گردد .شخص مشترک نیز می تواند بانک اطلاعاتی را در اختیار شرکت قرار داده تا ارسال ایمیل دقیقا به همان بانک اطلاعاتی انجام شود. سفارش ایمیل مارکتینگ در 24 ساعت کاری و طراحی فایل تبلیغاتی در 72 ساعت کاری بررسی و انجام می شود. تمامی خدمات درج شده در جدول ذیل شامل (طراحی فایل –تست اسم –تغییر نام فرستنده –گزارش ارسال و…) را میتوانید در زمان سفارش به صورت مجزا به فاکتور خود اضافه کنید.  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغات ایمیلی طرح طلایی
تبلیغات ایمیلی طرح طلایی
  • شرایط  :  ارسال به ۵۰۰ هزار نفر از بانک عمومی گزارش تحلیلی ارسال تضمین ۹۰ درصدی اینباکس ۷ تومان به ازای هر ایمیل  
تبلیغات ایمیلی طرح نقره ای
تبلیغات ایمیلی طرح نقره ای
  • شرایط  :  ارسال به ۳۰۰ هزار نفر از بانک عمومی گزارش تحلیلی ارسال تضمین ۹۰ درصدی اینباکس ۸ تومان به ازای هر ایمیل  
تبلیغات ایمیلی طرح برنزی
تبلیغات ایمیلی طرح برنزی
  • شرایط  :  ارسال به ۲۰۰ هزار نفر از بانک عمومی گزارش ارسال تضمین ۹۰ درصدی اینباکس ۹ تومان به ازای هر ایمیل