منو
استند مانیتور مترو تجریش
کد رسانه:

استند مانیتور مترو تجریش

 • شرایط : هزینه هر استند )ماهیانه برای یک تیزر 2500 ثانیه در روز)250 بار پخش تیزر 10 ثانیه ایستگاه تجریش : نصب 4 استند مانیتوردر طبقات و1 عدد ورودی به سکو با در نظر گرفتن حجم بالای مسافربه عنوان ایستگاه مبدا و انتهایی  
 • محور /مکان رسانه محیطی : مترو تجریش  
 • مراکز عمده نزدیک رسانه محیطی : فروشگاه  
 • معرفی : - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت  
 • نشانی کامل : مترو تجریش طبقه منفی 4 بعد از گیت (ورودی به سکو )1 عدد  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

استند مانیتور مترو تجریش
استند مانیتور مترو تجریش
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت. -  
استند مانیتور میرداماد
استند مانیتور میرداماد
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت -  
استند مانیتور مترو تجریش
استند مانیتور مترو تجریش
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت که رقمی معادل میانگین 18 میلیون تومان برای هر استند قابل پیش بینی میباشد .  
استند مانیتور ایستگاه تئاتر شهر
استند مانیتور ایستگاه تئاتر شهر
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  ایستگاه متروی تاتر شهر : نصب 4 استند مانیتور 55 اینچ سامسونگ طبق فیلم و تصاویر ارسالی به صورت جزیره بعد از گیت ( تقاطع ورودی و خروجی ارم سبز و کلاهدوز) با بازدید کننده روزانه 200 هزار نفر طبق آمارمترو  
استند مانیتور مترو تجریش
استند مانیتور مترو تجریش
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت  
استند مانیتور مترو میرداماد
استند مانیتور مترو میرداماد
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت  
استند مانیتور مترو تجریش
استند مانیتور مترو تجریش
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت