منو
استند مانیتور مترو میرداماد
کد رسانه:

استند مانیتور مترو میرداماد

 • شرایط : هزینه هر استند )ماهیانه برای یک تیزر 2500 ثانیه در روز)250 بار پخش تیزر 10 ثانیه ایستگاه میرداماد : نصب 2 استند مانیتور کنار گذر گیت ورودی و خروجی با بازدید کننده بالای منطقه بر اساس ماهیت ایستگاه در منطقه تجاری و اداری  
 • محور /مکان رسانه محیطی : مترو میرداماد  
 • مراکز عمده نزدیک رسانه محیطی : فروشگاه  
 • معرفی : - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت  
 • نشانی کامل : مترو میرداماد کنار گذر گیت 1عدد  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

استند مانیتور مترو تجریش
استند مانیتور مترو تجریش
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت  
استند مانیتور مترو تجریش
استند مانیتور مترو تجریش
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت  
استند مانیتور مترو تجریش
استند مانیتور مترو تجریش
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت که رقمی معادل میانگین 18 میلیون تومان برای هر استند قابل پیش بینی میباشد .  
استند مانیتور ایستگاه تئاتر شهر
استند مانیتور ایستگاه تئاتر شهر
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  ایستگاه متروی تاتر شهر : نصب 4 استند مانیتور 55 اینچ سامسونگ طبق فیلم و تصاویر ارسالی به صورت جزیره بعد از گیت ( تقاطع ورودی و خروجی ارم سبز و کلاهدوز) با بازدید کننده روزانه 200 هزار نفر طبق آمارمترو  
استند مانیتور مترو تجریش
استند مانیتور مترو تجریش
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت. -  
استند مانیتور میرداماد
استند مانیتور میرداماد
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت -  
استند مانیتور مترو تجریش
استند مانیتور مترو تجریش
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  10 ثانیه 250 بار  
 • معرفی  :  - لازم به توضیح می باشد طبق زمان بندی ارائه شده قابلیت پخش 17 تا 19 تیزر 10 ثانیه در روز برای همین مقدارآگهی دهنده برای هر استند مانیتوروجود خواهد داشت