منو
بیلبورد اتوبان کرج
کد رسانه: OT-KRAJ-BLRD-2285

بیلبورد اتوبان کرجمشاهده قیمت

رسانه های مشابه

پل عابر بزرگراه تهران کرج
پل عابر بزرگراه تهران کرج
 • متراژ رسانه محیطی  :  54   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  تهران-کرج  
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
پل بزرگراه چمران
پل بزرگراه چمران
 • متراژ رسانه محیطی  :  60   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  بزرگراه چمران  
 • نوع سازه محیطی  :  پل سواره  
پل فشم
پل فشم
 • متراژ رسانه محیطی  :  78   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  فشم  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر  
پل فیروزکوه
پل فیروزکوه
 • متراژ رسانه محیطی  :  75   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  فیروزکوه  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر  
پل فشم
پل فشم
 • متراژ رسانه محیطی  :  78   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  فشم  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر  
پل اتوبان تهران-کرج
پل اتوبان تهران-کرج
 • متراژ رسانه محیطی  :  90   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  اتوبان تهران-کرج  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر  
پل فیروزکوه
پل فیروزکوه
 • متراژ رسانه محیطی  :  75   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  فیروزکوه  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر  
بیلبورد اتوبان تهران-قم
بیلبورد اتوبان تهران-قم
 • متراژ رسانه محیطی  :  127   متر مربع
 • محور /مکان رسانه محیطی  :  اتوبان تهران-قم  
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر