منو
بیلبورد بزرگراه همت و مدرس
کد رسانه: OC-HMAT-BLRD-0774

بیلبورد بزرگراه همت و مدرس

 • محور /مکان رسانه محیطی : بزرگراه همت و مدرس  
 • نوع سازه محیطی : بیلبورد  
 • تیپ/ جهت : افقی  
 • نشانی کامل : مدرس ضلع جنوب شرقی پلهای فجر) 3 وجهی(  
 • مدت زمان نمایش/اکران : 1 ماه  
 • متراژ رسانه محیطی : 378   متر مربع

 • اولین تاریخ قابل رزرو : 13 تیر 1397
 • تاریخ اعتبار قیمت : 31 خرداد 1397

مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

بیلبورد حکیم
بیلبورد حکیم
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد خیابان جمهوری
بیلبورد خیابان جمهوری
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد بزرگراه بسیج
بیلبورد بزرگراه بسیج
 • نوع سازه محیطی  :  پل عابر  
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد همت
بیلبورد همت
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد بزرگراه نیایش
بیلبورد بزرگراه نیایش
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد بزرگراه مدرس
بیلبورد بزرگراه مدرس
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  1ماه  
بیلبورد الهیه
بیلبورد الهیه
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
 • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه