منو
بیلبورد بزرگراه چمران
کد رسانه: OC-CHMN-BLRD-2019

بیلبورد بزرگراه چمران

  • محور /مکان رسانه محیطی : بزرگراه چمران  
  • نوع سازه محیطی : بیلبورد  
  • نشانی کامل : بزرگراه چمران، نبش پل سواره رو کچوئی، ورودی یادگارامام، شمال به جنوب  
  • مدت زمان نمایش/اکران : 1 ماه  
  • متراژ رسانه محیطی : 24   متر مربع


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

بیلبورد بزرگراه چمران
بیلبورد بزرگراه چمران
  • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
  • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد لواسان
بیلبورد لواسان
  • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
  • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
تابلو شیراز بزرگراه چمران
تابلو شیراز بزرگراه چمران
  • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
  • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد حکیم
بیلبورد حکیم
  • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
  • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد خیابان انقلاب
بیلبورد خیابان انقلاب
  • نوع سازه محیطی  :  پل  
  • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد آزادگان
بیلبورد آزادگان
  • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
  • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد نیاوران
بیلبورد نیاوران
  • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
  • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه  
بیلبورد بزرگراه نیایش
بیلبورد بزرگراه نیایش
  • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
  • مدت زمان نمایش/اکران  :  1 ماه