منو
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
کد رسانه: OC-FHMD-BLRD-2079

بیلبورد فرودگاه مهرآباد

 • محور /مکان رسانه محیطی : بیلبورد فرودگاه مهرآباد  
 • ابعاد چاپی : 170*565  
 • نوع سازه محیطی : بیلبورد  
 • نشانی کامل : بیلبورد سالن ترمینال 6 ترانزیت - B8  
 • متراژ رسانه محیطی : 11   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 1  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
LCD فرودگاه کرمان
LCD فرودگاه کرمان
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فروذگاه قشم
پالت (سبد های فرودگاهی ) فروذگاه قشم
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
LED فرودگاه مشهد
LED فرودگاه مشهد
 • نوع سازه محیطی  :  LED  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه شیراز
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه شیراز
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
LCD فرودگاه اراک
LCD فرودگاه اراک
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
LED فرودگاه مشهد
LED فرودگاه مشهد
 • نوع سازه محیطی  :  LED