منو
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
کد رسانه: OC-FHMD-BLRD-2069

بیلبورد فرودگاه مهرآبادمشاهده قیمت

یکی از مزیت های فوق العاده تبلیغات محیطی که باعث برتری آن با سایر رسانه های تبلیغاتی دیگر گردیده این است  که مخاطب ناگزیر به دیدن تبلیغات محیطی بوده و نمی تواند چشم خود را از رنگ ها و طرح های اطراف خود بپوشاند.

رسانه های مشابه

LCD فرودگاه گرگان
LCD فرودگاه گرگان
  • نوع سازه محیطی  :  LCD  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه اصفهان
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه اصفهان
  • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه رشت
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه رشت
  • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
LCD فرودگاه اهواز
LCD فرودگاه اهواز
  • نوع سازه محیطی  :  LCD  
LCD فرودگاه رشت
LCD فرودگاه رشت
  • نوع سازه محیطی  :  LCD  
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
  • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فروذگاه طبس
پالت (سبد های فرودگاهی ) فروذگاه طبس
  • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه تهران
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه تهران
  • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )