منو
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
کد رسانه: OC-FHMD-BLRD-2072

بیلبورد فرودگاه مهرآباد

 • محور /مکان رسانه محیطی : بیلبورد فرودگاه مهرآباد  
 • ابعاد چاپی : 260*565  
 • نوع سازه محیطی : بیلبورد  
 • نشانی کامل : بیلبورد سالن ترمینال 6 عمومی -c6  
 • متراژ رسانه محیطی : 15   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 1  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

LCD فرودگاه اهواز
LCD فرودگاه اهواز
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه اردبیل
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه اردبیل
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
LCD فرودگاه کرمان
LCD فرودگاه کرمان
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
LCD فرودگاه رشت
LCD فرودگاه رشت
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه تبریز
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه تبریز
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
LCD فرودگاه رامسر
LCD فرودگاه رامسر
 • نوع سازه محیطی  :  LCD