منو
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
کد رسانه: OC-FHMD-BLRD-2077

بیلبورد فرودگاه مهرآباد

 • محور /مکان رسانه محیطی : بیلبورد فرودگاه مهرآباد  
 • ابعاد چاپی : 170*565  
 • نوع سازه محیطی : بیلبورد  
 • نشانی کامل : بیلبورد سالن ترمینال 6 ترانزیت - B6  
 • متراژ رسانه محیطی : 10   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 1  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه شاهرود
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه شاهرود
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه زنجان
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه زنجان
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه لارستان
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه لارستان
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه سنندج
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه سنندج
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه آبادان
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه آبادان
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
LCD فرودگاه بوشهر
LCD فرودگاه بوشهر
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه بجنورد
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه بجنورد
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )