منو
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
کد رسانه: OC-FHMD-BLRD-2083

بیلبورد فرودگاه مهرآباد

  • محور /مکان رسانه محیطی : بیلبورد فرودگاه مهرآباد  
  • ابعاد چاپی : 700*100  
  • نوع سازه محیطی : بیلبورد  
  • نشانی کامل : بیلبورد سالن ترمینال 6 نوار نقاله - N3  
  • متراژ رسانه محیطی : 7   متر مربع
  • تعداد از رسانه محیطی : 1  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه