منو
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
کد رسانه: OC-FHMD-BLRD-2073

بیلبورد فرودگاه مهرآباد

 • محور /مکان رسانه محیطی : بیلبورد فرودگاه مهرآباد  
 • ابعاد چاپی : 290*330  
 • نوع سازه محیطی : بیلبورد  
 • نشانی کامل : بیلبورد سالن ترمینال 6 عمومی - H1  
 • متراژ رسانه محیطی : 15   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 1  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

LCD فرودگاه شیراز
LCD فرودگاه شیراز
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه یزد
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه یزد
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
LCD فرودگاه کرمان
LCD فرودگاه کرمان
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه کیش
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه کیش
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )