منو
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
کد رسانه: OC-FHMD-BLRD-2076

بیلبورد فرودگاه مهرآباد

  • محور /مکان رسانه محیطی : بیلبورد فرودگاه مهرآباد  
  • ابعاد چاپی : 260*565  
  • نوع سازه محیطی : بیلبورد  
  • نشانی کامل : بیلبورد سالن ترمینال 6 ترانزیت - B3  
  • متراژ رسانه محیطی : 15   متر مربع
  • تعداد از رسانه محیطی : 1  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه