منو
تابلوی فرانت لایت فرودگاه مشهد
کد رسانه: OT-MSHD-FTLT-1327

تابلوی فرانت لایت فرودگاه مشهد

  • محور /مکان رسانه محیطی : تابلوی فرانت لایت فرودگاه مشهد  
  • نوع سازه محیطی : فرانت لایت  
  • نشانی کامل : مشهد پیشانی پل جاده مشهد قوچان خروجی به مشهد  
  • متراژ رسانه محیطی : 60   متر مربع
  • تعداد از رسانه محیطی : 1  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه