منو
تابلوی فرانت لایت فرودگاه مهرآباد
کد رسانه: OT-THRN-FTLT-1316

تابلوی فرانت لایت فرودگاه مهرآباد

  • محور /مکان رسانه محیطی : تابلوی فرانت لایت فرودگاه مهرآباد  
  • نوع سازه محیطی : فرانت لایت  
  • نشانی کامل : فرودگاه مهرآباد تابلوی فرانت لایت ورودی ترمینال 4 - AL2  
  • متراژ رسانه محیطی : 15   متر مربع
  • تعداد از رسانه محیطی : 1  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه