منو
تابلوی پمپ بنزین سهروردی تابلوی دیواری خروجی 2
کد رسانه: oc-gs-163-2

تابلوی پمپ بنزین سهروردی تابلوی دیواری خروجی 2

 • محور /مکان رسانه محیطی : آپادانا تابلوی دیواری خروجی 2  
 • نوع سازه محیطی : تابلو  
 • نشانی کامل : خیابان سهروردی، آپادانا  
 • مدت زمان نمایش/اکران : 1 ماه  
 • متراژ رسانه محیطی : 14   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 1  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : 163  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

پمپ بنزین صادقیه خروجی 4
پمپ بنزین صادقیه خروجی 4
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
تابلو پمپ بنزین اتوبان آزادگان سه طرف سایبان بنزین و گازئیل
تابلو پمپ بنزین اتوبان آزادگان سه طرف سایبان بنزین و گازئیل
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  137   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین رسالت استرابورد خروجی 2
استرابورد پمپ بنزین رسالت استرابورد خروجی 2
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
تابلو پمپ بنزین خیابان دماوند سه طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین خیابان دماوند سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  65   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین اتوبان چمران سه طرف سایبان
استرابورد پمپ بنزین اتوبان چمران سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  100   متر مربع
تابلو پمپ بنزین اتوبان رسالت سه طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین اتوبان رسالت سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  149   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین صادقیه خروجی 6
استرابورد پمپ بنزین صادقیه خروجی 6
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع