منو
تابلو پمپ بنزین اتوبان آزادگان سه طرف سایبان بنزین و گازئیل
کد رسانه: oc-gs-189-2

تابلو پمپ بنزین اتوبان آزادگان سه طرف سایبان بنزین و گازئیل

 • محور /مکان رسانه محیطی : تهرانسر  
 • نوع سازه محیطی : تابلو  
 • نشانی کامل : اتوبان آزادگان، روبروی تهرانسر  
 • مدت زمان نمایش/اکران : 1 ماه  
 • متراژ رسانه محیطی : 137   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 3  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : 189  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

استرابورد پمپ بنزین رسالت استرابورد خروجی 1
استرابورد پمپ بنزین رسالت استرابورد خروجی 1
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
تابلو تبلیغاتی پمپ بنزین چمران سه طرف سایبان
تابلو تبلیغاتی پمپ بنزین چمران سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  160   متر مربع
تابلو پمپ بنزین میدان بهارستان سه طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین میدان بهارستان سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  101   متر مربع
تابلوی پمپ بنزین سهروردی تابلوی دیواری خروجی 2
تابلوی پمپ بنزین سهروردی تابلوی دیواری خروجی 2
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  14   متر مربع
تابلو تبلیغاتی پمپ بنزین اتوبان چمران تابلوی ورودی جایگاه (ضلع شرقی)
تابلو تبلیغاتی پمپ بنزین اتوبان چمران تابلوی ورودی جایگاه (ضلع شرقی)
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  71   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین صادقیه خروجی 3
استرابورد پمپ بنزین صادقیه خروجی 3
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
تابلو پمپ بنزین اتوبان رسالت سه طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین اتوبان رسالت سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  149   متر مربع
تابلوی دیواری پمپ بنزین میدان بهارستان
تابلوی دیواری پمپ بنزین میدان بهارستان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  18   متر مربع