منو
تابلو پمپ بنزین اتوبان شهید بابایی سه طرف سایبان
کد رسانه: oc-gs-203

تابلو پمپ بنزین اتوبان شهید بابایی سه طرف سایبان

 • محور /مکان رسانه محیطی : نرسیده به تلو  
 • نوع سازه محیطی : تابلو  
 • نشانی کامل : اتوبان شهید بابایی، نرسیده به تلو  
 • مدت زمان نمایش/اکران : 1 ماه  
 • متراژ رسانه محیطی : 140   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 1  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : 203  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

استرابورد پمپ بنزین صادقیه خروجی 5
استرابورد پمپ بنزین صادقیه خروجی 5
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
تابلو دیواری پمپ بنزین اتوبان نیایش شماره 3 الی 5
تابلو دیواری پمپ بنزین اتوبان نیایش شماره 3 الی 5
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین صادقیه استرابورد خروجی 2
استرابورد پمپ بنزین صادقیه استرابورد خروجی 2
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین صادقیه خروجی 3
استرابورد پمپ بنزین صادقیه خروجی 3
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
تابلو پمپ بنزین صادقیه سه طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین صادقیه سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  215   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین اتوبان نیایش خروجی ا
استرابورد پمپ بنزین اتوبان نیایش خروجی ا
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
پمپ بنزین صادقیه خروجی 4
پمپ بنزین صادقیه خروجی 4
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین جاده بندر عباس خروجی اول
استرابورد پمپ بنزین جاده بندر عباس خروجی اول
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  158   متر مربع