منو
تابلو پمپ بنزین بزرگراه خاوران دوطرف سایبان بنزین و سایبان گازوئیل  و 5 عدد تابلوی دیواری
کد رسانه: oc-gs-175

تابلو پمپ بنزین بزرگراه خاوران دوطرف سایبان بنزین و سایبان گازوئیل و 5 عدد تابلوی دیواری

 • محور /مکان رسانه محیطی : بزرگراه خاوران  
 • نوع سازه محیطی : تابلو  
 • نشانی کامل : بزرگراه خاوران، ضلع جنوبی، کیلومتر 8 دوطرف سایبان بنزین و سایبان گازوئیل و 5 عدد تابلوی دیواری  
 • مدت زمان نمایش/اکران : 1 ماه  
 • متراژ رسانه محیطی : 70   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 8  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : 175  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تابلو پمپ بنزین اتوبان رسالت سه طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین اتوبان رسالت سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  149   متر مربع
تابلو دیواری پمپ بنزین اتوبان نیایش شماره 3 الی 5
تابلو دیواری پمپ بنزین اتوبان نیایش شماره 3 الی 5
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
تابلو تبلیغاتی پمپ بنزین چمران سه طرف سایبان
تابلو تبلیغاتی پمپ بنزین چمران سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  160   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین رسالت استرابورد خروجی 2
استرابورد پمپ بنزین رسالت استرابورد خروجی 2
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
تابلو دیواری پمپ بنزین تقاطع نیایش و ستاری شماره 1و 2
تابلو دیواری پمپ بنزین تقاطع نیایش و ستاری شماره 1و 2
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  28   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین صادقیه خروجی 6
استرابورد پمپ بنزین صادقیه خروجی 6
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین اتوبان نیایش خروجی ا
استرابورد پمپ بنزین اتوبان نیایش خروجی ا
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
تابلو تبلیغاتی پمپ بنزین اتوبان چمران تابلوی ورودی جایگاه (ضلع شرقی)
تابلو تبلیغاتی پمپ بنزین اتوبان چمران تابلوی ورودی جایگاه (ضلع شرقی)
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  71   متر مربع