منو
تابلو پمپ بنزین جاده بندر عباس دوطرف سایبان بنزین و سایبان- گازوئیل و تابلوی دیواری
کد رسانه:

تابلو پمپ بنزین جاده بندر عباس دوطرف سایبان بنزین و سایبان- گازوئیل و تابلوی دیواری

 • محور /مکان رسانه محیطی : جاده بندرعباس  
 • نوع سازه محیطی : تابلو  
 • نشانی کامل : جاده بندر عباس- سیرجان، کیلومتر 138 دوطرف سایبان بنزین و سایبان-گازوئیل و تابلوی دیواری  
 • مدت زمان نمایش/اکران : 1 ماه  
 • متراژ رسانه محیطی : 115   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 4  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : گهگم  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تابلو پمپ بنزین اتوبان شهید بابایی سه طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین اتوبان شهید بابایی سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  140   متر مربع
تابلو دیواری پمپ بنزین اتوبان نیایش شماره 3 الی 5
تابلو دیواری پمپ بنزین اتوبان نیایش شماره 3 الی 5
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین اتوبان نیایش خروجی ا
استرابورد پمپ بنزین اتوبان نیایش خروجی ا
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین خیابان دماوند خروجی 2
استرابورد پمپ بنزین خیابان دماوند خروجی 2
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
استرابورد تبلیغاتی پمپ بنزین پاسداران خروجی 1
استرابورد تبلیغاتی پمپ بنزین پاسداران خروجی 1
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
تابلو پمپ بنزین صادقیه سه طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین صادقیه سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  215   متر مربع
تابلو پمپ بنزین اتوبان فتح استرابورد خروجی 1
تابلو پمپ بنزین اتوبان فتح استرابورد خروجی 1
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع