منو
تابلو پمپ بنزین جاده مخصوص کرج دو طرف سایبان
کد رسانه: oc-gs-221

تابلو پمپ بنزین جاده مخصوص کرج دو طرف سایبان

 • محور /مکان رسانه محیطی : جاده مخصوص کرج  
 • نوع سازه محیطی : تابلو  
 • نشانی کامل : جاده مخصوص کرج، ضلع شمالی، کیلومتر 7 (قبل از خروجی آزادگان) دو طرف سایبان  
 • مدت زمان نمایش/اکران : 1 ماه  
 • متراژ رسانه محیطی : 152   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 2  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : 221  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تابلو پمپ بنزین میدان بهارستان سه طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین میدان بهارستان سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  101   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین اتوبان چمران سه طرف سایبان
استرابورد پمپ بنزین اتوبان چمران سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  100   متر مربع
تابلو دیواری پمپ بنزین دهگده المپیک
تابلو دیواری پمپ بنزین دهگده المپیک
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  30   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین خیابان دماوند خروجی 2
استرابورد پمپ بنزین خیابان دماوند خروجی 2
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
تابلوی دیواری پمپ بنزین میدان بهارستان
تابلوی دیواری پمپ بنزین میدان بهارستان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  18   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین صادقیه استرابورد خروجی 1
استرابورد پمپ بنزین صادقیه استرابورد خروجی 1
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین صادقیه استرابورد خروجی 2
استرابورد پمپ بنزین صادقیه استرابورد خروجی 2
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع