منو
تابلو پمپ بنزین میدان بهارستان سه طرف سایبان
کد رسانه: oc-gs-125-2

تابلو پمپ بنزین میدان بهارستان سه طرف سایبان

 • محور /مکان رسانه محیطی : سه طرف سایبان  
 • نوع سازه محیطی : استرابورد  
 • نشانی کامل : خیابان بهارستان، بالاتر از میدان بهارستان  
 • مدت زمان نمایش/اکران : 1 ماه  
 • متراژ رسانه محیطی : 101   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 3  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : 125  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

استرابورد پمپ بنزین جاده بندر عباس خروجی اول
استرابورد پمپ بنزین جاده بندر عباس خروجی اول
 • نوع سازه محیطی  :  استرابورد  
 • متراژ رسانه محیطی  :  158   متر مربع
تابلو پمپ بنزین اتوبان آزادگان سه طرف سایبان بنزین و گازئیل
تابلو پمپ بنزین اتوبان آزادگان سه طرف سایبان بنزین و گازئیل
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  137   متر مربع
تابلو دیواری پمپ بنزین اتوبان نیایش شماره 3 الی 5
تابلو دیواری پمپ بنزین اتوبان نیایش شماره 3 الی 5
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
تابلو پمپ بنزین نیایش دو طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین نیایش دو طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  45   متر مربع
استرابورد پمپ بنزین اتوبان چمران سه طرف سایبان
استرابورد پمپ بنزین اتوبان چمران سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  100   متر مربع
تابلو پمپ بنزین جاده مخصوص کرج دو طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین جاده مخصوص کرج دو طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  152   متر مربع
تابلو پمپ بنزین اتوبان شهید بابایی سه طرف سایبان
تابلو پمپ بنزین اتوبان شهید بابایی سه طرف سایبان
 • نوع سازه محیطی  :  تابلو  
 • متراژ رسانه محیطی  :  140   متر مربع