منو
تبلیغات در کانال تلگرام گلدون من
کد رسانه:

تبلیغات در کانال تلگرام گلدون من

  • شرایط : توضیح: هر کا هزار بازدید است 2کا پست آخر یعنی تا دو هزار بازدید تبلیغ شما پست آخر کانال قرار میگیرد و بعد از آن تا رسیدن به میزان مورد نظر ممکن است یک یا چند پست بعد آن قرار بگیرد.  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

	تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آزاد
تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آزاد
  • روش تبلیغ تلگرامی  :  بازدیدی  
  • شرایط  :  میزان سفارش حداقل 500 هزار بازدید - 500k