منو
تبلیغات تلگرامی توسط شرکت کالگرام
کد رسانه:

تبلیغات تلگرامی توسط شرکت کالگراممشاهده قیمت

تیم توسعه وب گذاران هم اکنون در سال 1394 دارای صاحب امتیازی برند های مختلفی همچون، سامانه پیام کوتاه پیام آوران، سامانه پیام کوتاه فرازپیامک،سامانه تبلیغات تلگرام کالگرام،و وب سایت های مختلف تبلیغاتی مانند یو اد و نماگیل و…

رسانه های مشابه

	تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آزاد
تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آزاد
  • روش تبلیغ تلگرامی  :  بازدیدی  
  • شرایط  :  میزان سفارش حداقل 500 هزار بازدید - 500k