منو
تبلیغات در اتوبوسهای بین شهری تیزر میان برنامه ای
کد رسانه:

تبلیغات در اتوبوسهای بین شهری تیزر میان برنامه ای

  • معرفی : به ازای هر ثانیه  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغ در اتوبوسهای بین شهری - اسپانسر آشپزی
تبلیغ در اتوبوسهای بین شهری - اسپانسر آشپزی
  • معرفی  :  استفاده از محصولات و درج لوگو در بخش آشپزی  
تبلیغ در اتوبوس های بین شهری - اسپانسر اصلی برنامه
تبلیغ در اتوبوس های بین شهری - اسپانسر اصلی برنامه
  • معرفی  :  شامل تقدیم برنامه - درج لوگو در کل برنامه -نام بردن توسط مجریان - 5 دقیقه برنامه و تیزر اختصاصی - اهدای جوایز مسابقه - تقدیر فیلم سینمایی