منو
تبلیغات در بیلبورد جاده دلیجان اصفهان
کد رسانه: OT-DELI-BLRD-1415

تبلیغات در بیلبورد جاده دلیجان اصفهان

  • نوع سازه محیطی : بیلبورد  
  • محور /مکان رسانه محیطی : بیلبورد جاده دلیجان اصفهان  
  • نشانی کامل : دلیجان اصفهان کیلومتر7 مسیر برگشت  
  • شرایط : برای قراردادهای 3تا 6 ماه 25 درصد تخفیف اعمال می گردد-برای قراردادهای 6 ماه تایکسال 40 درصد تخفیف اعمل می گردد-قیمت های فوق شامل مالیات و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد- هزینه چاپ و نصب بنر جداگانه محاسبه می شود  
  • متراژ رسانه محیطی : 70   متر مربع


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه