منو
تبلیغات در بیلبورد محور تهران قم  کیلومتر72  لاین شرقی
کد رسانه: OT-TNGH-BLRD-2187

تبلیغات در بیلبورد محور تهران قم کیلومتر72 لاین شرقی

  • نوع سازه محیطی : بیلبورد  
  • محور /مکان رسانه محیطی : بیلبورد محور تهران قم  
  • نشانی کامل : محور تهران قم کیلومتر72 لاین شرقی  
  • شرایط : شماره 1150  
  • متراژ رسانه محیطی : 90   متر مربع


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه