منو

تبلیغات در قطارهای مترو

 

ویژگی های تبلیغ در قطار های مترو به صورت زیر میباشد:

  • تبلیغات در قطار روی بدنه ،نمای بیرونی قطار و داخلی فضای قطار ،روی دستگیره و بدنه داخلی قطار انجام می گیرد

الف) تبلیغات نمای بیرونی قطار                                        ب)تبلیغات نمای داخلی قطار

  • تبلیغات روی بدنه مترو مدتی قبل تر شروع شده، مترو به دلیل اینکه مخاطبین زیادی دارد و در هر روز با تعداد افراد زیادی سروکار دارد میتواند بازتاب زیادی داشته باشد ولی قطارهای بین شهری این مزیت را ندارند ، در عوض مزیت دیگری دارند و آن هم این است که به دلیل عبور قطار از شهرهای مختلف با قومیتهای مختلف ، طیف وسیعتری از جامعه و مخاطبین را دربر میگیرد و محدود به شهر یا منطقه خاصی نیست

برای مشاهده و انتخاب تبلیغ در قطار اینجا را کلیک کنید.