منو
تبلیغات در کانال تلگرام دکتر سلامت خانواده (تبلیغات شبانه)
کد رسانه:

تبلیغات در کانال تلگرام دکتر سلامت خانواده

  • روش تبلیغ تلگرامی : بازدیدی, ساعتی, شبانه  
  • شرایط :  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

	تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آزاد
تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آزاد
  • روش تبلیغ تلگرامی  :  بازدیدی  
  • شرایط  :  میزان سفارش حداقل 500 هزار بازدید - 500k