منو
تبلیغات در کانال تلگرام کلش بازها (تبلیغات ساعتی)
کد رسانه:

تبلیغات در کانال تلگرام کلش بازها

  • روش تبلیغ تلگرامی : بازدیدی, ساعتی  
  • شرایط : به مشتریان دائمی تخفیف ویژه داده خواهدشد هزینه هر ریشات برای تبلیغ شما 15 هزار تومان است هزینه تبلیغ کانال های کلشی با 15% افزایش قیمت انجام میشود  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

	تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آزاد
تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آزاد
  • روش تبلیغ تلگرامی  :  بازدیدی  
  • شرایط  :  میزان سفارش حداقل 500 هزار بازدید - 500k