منو
تبلیغات فکسی 1000 صفحه در ماه
کد رسانه:

تبلیغات فکسی با استفاده از فکس اینترنتی

  • معرفی : قابلیت ارسال فکس، قابلیت دریافت فکس، شماره فکس اختصاصی، دفترچه تلفن، امضای مستندات سازگار با نرم‌افزار موبایل، چندین شماره با مدیریت واحد، کنترل ورودی و خروجی فکس‌ها توسط مدیریت،  


مشاهده قیمت

ر صورتی که تمایل به شماره فکس انتخابی** داشته باشید، هزینه آن یک بار در هنگام ثبت نام به مبلغ 60,000 تومان بوده و شماره فکس های طلایی (شماره های رند) بنا به میزان رند بودنشان دارای نرخ های متفاوتی می باشند.محاسبه هزینه ارسال فکس به خارج از تهران متفاوت می باشد.

رسانه های مشابه

فکس اینترنتی
فکس اینترنتی
  • معرفی  :  هر برگ فکس = 300 ریال * ضریب مربوطه ضرایب : تهران = 1 سایر استان ها= 3 فکس هدفمند= 4 تعرفه دریافت فکس= 0 ریال