منو
تبلیغات فکس 150 برگ
کد رسانه:

تبلیغات فکس 400 صفحه در ماهمشاهده قیمت

در صورتی که تمایل به شماره فکس انتخابی داشته باشید، هزینه آن یک بار در هنگام ثبت نام به مبلغ 60,000 تومان بوده و شماره فکس های طلایی (شماره های رند) بنا به میزان رند بودنشان دارای امکان غیر فعال سازی آن در صفحه تنظیمات موجود می باشد. شماره انتخابی شماره‌ای می‌باشد که مشترک چهار رقم آخر آن را به دلخواه انتخاب می‌نماید.

رسانه های مشابه

تبلیغات فکسی با استفاده از فکس اینترنتی
تبلیغات فکسی با استفاده از فکس اینترنتی
  • معرفی  :  قابلیت ارسال فکس، قابلیت دریافت فکس، شماره فکس اختصاصی، دفترچه تلفن، امضای مستندات سازگار با نرم‌افزار موبایل، چندین شماره با مدیریت واحد، کنترل ورودی و خروجی فکس‌ها توسط مدیریت،  
فکس اینترنتی
فکس اینترنتی
  • معرفی  :  هر برگ فکس = 300 ریال * ضریب مربوطه ضرایب : تهران = 1 سایر استان ها= 3 فکس هدفمند= 4 تعرفه دریافت فکس= 0 ریال