منو
تبلیغ بر قطار - اختصاص کانال ویژه جهت معرفی محصولات
کد رسانه:

تبلیغ بر قطار - اختصاص کانال ویژه جهت معرفی محصولات

 • متراژ رسانه محیطی : 0   متر مربع
 • شرایط : * قیمت ها ماهانه می باشد. * حداقل مدت قرارداد دو ماهه می باشد  
 • مدت زمان نمایش/اکران : حداقل 2 ماه  
 • تعداد از رسانه محیطی : 0  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : N6  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغ در قطار -کتیبه های بالای پنجره های رستوران
تبلیغ در قطار -کتیبه های بالای پنجره های رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  25*120  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  4  
تبلیغ در قطار- داخل کوپه
تبلیغ در قطار- داخل کوپه
 • متراژ رسانه محیطی  :  900   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  30*60  
تبلیغ در قطار - فضای بین پنجره های رستوران
تبلیغ در قطار - فضای بین پنجره های رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  2   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  90*40  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  6  
تبلیغ در قطار -دیواره انتهایی رستوران
تبلیغ در قطار -دیواره انتهایی رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  100*100  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  1  
تبلیغ در قطار - کتیبه های بالای پنجره راهرو
تبلیغ در قطار - کتیبه های بالای پنجره راهرو
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  20*100  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  8  
تبلیغ در قطار - پنل ورودی کاربران
تبلیغ در قطار - پنل ورودی کاربران
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  100*100  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0  
تبلیغ در قطار --استیکر روی شیشه کوپه های یک قطار
تبلیغ در قطار --استیکر روی شیشه کوپه های یک قطار
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  120*66  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  90  
تبلیغ در قطار -اولین صفحه ورودی به شبکه
تبلیغ در قطار -اولین صفحه ورودی به شبکه
 • متراژ رسانه محیطی  :  3   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  300*100  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0