منو
تبلیغ در اتوبوس های بین شهری - اسپانسر اصلی برنامه
کد رسانه:

تبلیغ در اتوبوس های بین شهری - اسپانسر اصلی برنامه

  • معرفی : شامل تقدیم برنامه - درج لوگو در کل برنامه -نام بردن توسط مجریان - 5 دقیقه برنامه و تیزر اختصاصی - اهدای جوایز مسابقه - تقدیر فیلم سینمایی  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه