منو
تبلیغ در اتوبوس های بین شهری - رپرتاژ
کد رسانه:

تبلیغ در اتوبوس های بین شهری - رپرتاژ

  • معرفی : 5 دقیقه مدت زمان نمایش  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغ در اتوبوس های بین شهری - اسپانسر اصلی برنامه
تبلیغ در اتوبوس های بین شهری - اسپانسر اصلی برنامه
  • معرفی  :  شامل تقدیم برنامه - درج لوگو در کل برنامه -نام بردن توسط مجریان - 5 دقیقه برنامه و تیزر اختصاصی - اهدای جوایز مسابقه - تقدیر فیلم سینمایی  
تبلیغ در اتوبوسهای بین شهری - اسپانسر آشپزی
تبلیغ در اتوبوسهای بین شهری - اسپانسر آشپزی
  • معرفی  :  استفاده از محصولات و درج لوگو در بخش آشپزی