منو

تبلیغ در سالنهای همایشها و کنفرانسها

 

ویژگی های تبلیغ در سالنهای همایش و کنفرانسها به صورت زیر میباشد:

  1. انتخاب سالن همایش مناسب برای کنفرانس هم از نظر هزینه و هم از نظر پرستیژ کنفرانس بسیار مهم می باشد.
  2. با افزایش ضریب نفوذ اینترنت، استفاده از شیوه های نوین تبلیغات و بازاریابی تاثیر به سزایی در جلب مخاطبان حاضر درسالن همایش ها و کنفرانس ها  با هزینه ی بسیار کمتر امکان پذیر شده است

برای مشاهده و انتخاب سالنهای همایشها و کنفرانسها اینجا را کلیک کنید.