منو

تبلیغ در صدا و سیما

 

ویژگی های تبلیغ در صدا و سیما به صورت زیر میباشد:

  1. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی برای پذیرش، تولید و نظارت برتولید و اجرای آگهی‌های بازرگانی و برنامه‌های تبلیغاتی درون ‌برنامه‌ای  ومشارکتی وتوزیع آنها درشبکه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  برمبنای خط ‌مشی‌های کلی و ضوابط و معیارهای تعیین شده و واگذاری حق پخش ، بازاریابی و فروش آثار ، حقوق برنامه‌ای، محصولات و خدمات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به اشکال و انحاء مختلف.تحقیق، بررسی، گردآوری، نیاز سنجی ، تجزیه و تحلیل  .
  2. تعیین و تغییر تعرفه‌های تولید و پخش آگهی و برنامه‌های تبلیغاتی و برنامه ریزی و تدوین اصول و ضوابط فروش محصولات و خدمات سازمان، متناسب با شرایط زمانی و  اقتصادی.
  3. ایجاد ارتباط با بازار تولید و خدمات کشور و نیاز سنجی و برنامه ریزی برای جذب، تولید و نظارت بر تولید و پخش آگهی و برنامه‌های تبلیغاتی و ایجاد متدها و روشهای جدید. بازاریابی، پذیرش، طراحی،تولید ونظارت برتولیدو اجرای آگهی‌های بازرگانی و برنامه‌های تبلیغاتی.
  4. کنترل محتوایی و فنی آگهی‌ها وبرنامه‌های تبلیغاتی درون‌برنامه‌ای براساس ضوابط مصوب فروش خدمات و آثار سازمان به متقاضیان از طریق کپی.انجام خدمات اداری و مالی مرتبط با فعالیت‌های پیش‌بینی شده در شرح مأموریت‌ها و وظایف اداره‌ کل بازرگانی

برای مشاهده و انتخاب تبلغیات در صدا و سیما اینجا را کلیک کنید.