منو
تبلیغ در قطار --استیکر روی شیشه کوپه های یک قطار
کد رسانه:

تبلیغ در قطار --استیکر روی شیشه کوپه های یک قطار

 • متراژ رسانه محیطی : 1   متر مربع
 • ابعاد چاپی : 120*66  
 • شرایط : 90 عدد استیکر بروی درب شیشه کوپه ها برای تولید کنندگان محصولات داخلی 7% تخفیف نقدی و برای بانکها و مؤسسات دولتی 5% تخفیف نقدی منظور می گردد مسیر با انتخاب مشتری می باشد تعرفه قیمت های تابلوهای تبلیغاتی داخل قطارهای درجه یک می باشد  
 • مدت زمان نمایش/اکران : 1 ماه  
 • تعداد از رسانه محیطی : 90  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغ بر قطار - اختصاص کانال ویژه جهت معرفی محصولات
تبلیغ بر قطار - اختصاص کانال ویژه جهت معرفی محصولات
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0  
تبلیغ در قطار -داخل راهرو های یک قطار
تبلیغ در قطار -داخل راهرو های یک قطار
 • متراژ رسانه محیطی  :  35   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  50*70  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  40  
تبلیغ در قطار - فضای بین تخت دوم و سوم
تبلیغ در قطار - فضای بین تخت دوم و سوم
 • متراژ رسانه محیطی  :  42   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  60*70  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  2  
تبلیغ در قطار- داخل کوپه
تبلیغ در قطار- داخل کوپه
 • متراژ رسانه محیطی  :  900   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  30*60  
تبلیغ در قطار- درب شیشه ای کوپه
تبلیغ در قطار- درب شیشه ای کوپه
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  120*50  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  20  
تبلیغ در قطار- بنر تبلیغاتی در صفحات
تبلیغ در قطار- بنر تبلیغاتی در صفحات
 • متراژ رسانه محیطی  :  3   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  130*200  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0  
تبلیغ در قطار -تبلیغات بر روی کارت شارژ شبکه
تبلیغ در قطار -تبلیغات بر روی کارت شارژ شبکه
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0  
تبلیغ در قطار - فضای منحنی شکل یالای نردبان
تبلیغ در قطار - فضای منحنی شکل یالای نردبان
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  180*60  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  1