منو
تبلیغ در قطار- اولین صفحه ورودی به شبکهحذف
کد رسانه:

تبلیغ در قطار- چهار ثانیه اول ویدئو ها

 • متراژ رسانه محیطی : 45   متر مربع
 • ابعاد چاپی : 900*500  
 • شرایط : * قیمت ها ماهانه می باشد. * حداقل مدت قرارداد دو ماهه می باشد. میزان نمایش به مخاطبان 10 درصد  
 • مدت زمان نمایش/اکران : حداقل 2 ماه  
 • تعداد از رسانه محیطی : 0  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : N2  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغ در قطار -توزیع تبلیغات چاپی
تبلیغ در قطار -توزیع تبلیغات چاپی
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی  :  6  
تبلیغ در قطار - فضای بین تخت دوم و سوم
تبلیغ در قطار - فضای بین تخت دوم و سوم
 • متراژ رسانه محیطی  :  42   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  60*70  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  2  
تبلیغ در قطار - پنل ورودی کاربران
تبلیغ در قطار - پنل ورودی کاربران
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  100*100  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0  
تبلیغ در قطار- بنر تبلیغاتی در صفحات
تبلیغ در قطار- بنر تبلیغاتی در صفحات
 • متراژ رسانه محیطی  :  3   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  130*200  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0  
تبلیغ در قطار -دیواره انتهایی رستوران
تبلیغ در قطار -دیواره انتهایی رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  100*100  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  1  
تبلیغ در قطار -کتیبه های بالای پنجره های رستوران
تبلیغ در قطار -کتیبه های بالای پنجره های رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  25*120  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  4  
تبلیغ در قطار --استیکر روی شیشه کوپه های یک قطار
تبلیغ در قطار --استیکر روی شیشه کوپه های یک قطار
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  120*66  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  90  
تبلیغ در قطار- تابلو داخل کوپه
تبلیغ در قطار- تابلو داخل کوپه
 • متراژ رسانه محیطی  :  18   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  30*60 - 40*60  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  110