منو
تبلیغ در قطار -تبلیغات بر روی کارت شارژ شبکه
کد رسانه:

تبلیغ در قطار -تبلیغات بر روی کارت شارژ شبکه

 • متراژ رسانه محیطی : 1   متر مربع
 • شرایط : * قیمت ها ماهانه می باشد. * حداقل مدت قرارداد دو ماهه می باشد 20 هزار عدد در ماه میزان نمایش برای مخاطب 100 درصد  
 • مدت زمان نمایش/اکران : حداقل 2 ماه  
 • تعداد از رسانه محیطی : 0  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : N5  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغ در قطار - فضای منحنی شکل یالای نردبان
تبلیغ در قطار - فضای منحنی شکل یالای نردبان
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  180*60  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  1  
تبلیغ در قطار- تابلو داخل کوپه
تبلیغ در قطار- تابلو داخل کوپه
 • متراژ رسانه محیطی  :  18   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  30*60 - 40*60  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  110  
تبلیغ در قطار -داخل راهرو های یک قطار
تبلیغ در قطار -داخل راهرو های یک قطار
 • متراژ رسانه محیطی  :  35   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  50*70  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  40  
تبلیغ در قطار -کتیبه های بالای پنجره های رستوران
تبلیغ در قطار -کتیبه های بالای پنجره های رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  25*120  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  4  
تبلیغ در قطار - پیشخوان رستوران
تبلیغ در قطار - پیشخوان رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  18   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  90*90  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  1  
تبلیغ در قطار- بنر تبلیغاتی در صفحات
تبلیغ در قطار- بنر تبلیغاتی در صفحات
 • متراژ رسانه محیطی  :  3   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  130*200  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0  
تبلیغ در قطار- داخل کوپه
تبلیغ در قطار- داخل کوپه
 • متراژ رسانه محیطی  :  900   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  30*60  
تبلیغ در قطار- دیواره راهرو منتهی به رستوران
تبلیغ در قطار- دیواره راهرو منتهی به رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  2   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  170*120  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  1