منو
تبلیغ در قطار -تبلیغات بر روی کارت شارژ شبکه
کد رسانه:

تبلیغ در قطار -تبلیغات بر روی کارت شارژ شبکه

 • متراژ رسانه محیطی : 1   متر مربع
 • شرایط : * قیمت ها ماهانه می باشد. * حداقل مدت قرارداد دو ماهه می باشد 20 هزار عدد در ماه میزان نمایش برای مخاطب 100 درصد  
 • مدت زمان نمایش/اکران : حداقل 2 ماه  
 • تعداد از رسانه محیطی : 0  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : N5  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغ در قطار -کتیبه های بالای پنجره های رستوران
تبلیغ در قطار -کتیبه های بالای پنجره های رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  25*120  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  4  
تبلیغ در قطار -اولین صفحه ورودی به شبکه
تبلیغ در قطار -اولین صفحه ورودی به شبکه
 • متراژ رسانه محیطی  :  3   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  300*100  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0  
تبلیغ در قطار - فضای بین پنجره های راهرو
تبلیغ در قطار - فضای بین پنجره های راهرو
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  50*70  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  7  
تبلیغ در قطار- درب شیشه ای کوپه
تبلیغ در قطار- درب شیشه ای کوپه
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  120*50  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  20  
تبلیغ در قطار - فضای بین تخت دوم و سوم
تبلیغ در قطار - فضای بین تخت دوم و سوم
 • متراژ رسانه محیطی  :  42   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  60*70  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  2  
تبلیغ در قطار -توزیع تبلیغات چاپی
تبلیغ در قطار -توزیع تبلیغات چاپی
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی  :  6  
تبلیغ در قطار - فضای منحنی شکل یالای نردبان
تبلیغ در قطار - فضای منحنی شکل یالای نردبان
 • متراژ رسانه محیطی  :  11   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  180*60  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  1  
تبلیغ در قطار- تابلو داخل کوپه
تبلیغ در قطار- تابلو داخل کوپه
 • متراژ رسانه محیطی  :  18   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  30*60 - 40*60  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  110