منو
تبلیغ در قطار- درب شیشه ای کوپه
کد رسانه:

تبلیغ در قطار- درب شیشه ای کوپه

 • متراژ رسانه محیطی : 1   متر مربع
 • ابعاد چاپی : 120*50  
 • شرایط : قیمت ها ماهانه می باشد. * حداقل مدت قرارداد دو ماهه می باشد  
 • مدت زمان نمایش/اکران : حداقل 2 ماه  
 • تیپ/ جهت : عمودی  
 • تعداد از رسانه محیطی : 20  
 • کد رسانه محیطی (صاحب رسانه ) : c3  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغ در قطار - فضای بین پنجره های رستوران
تبلیغ در قطار - فضای بین پنجره های رستوران
 • متراژ رسانه محیطی  :  2   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  90*40  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  6  
تبلیغ در قطار - پنل ورودی کاربران
تبلیغ در قطار - پنل ورودی کاربران
 • متراژ رسانه محیطی  :  1   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  100*100  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0  
تبلیغ در قطار - فضای بین تخت دوم و سوم
تبلیغ در قطار - فضای بین تخت دوم و سوم
 • متراژ رسانه محیطی  :  42   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  60*70  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  2  
تبلیغ در قطار -داخل راهرو های یک قطار
تبلیغ در قطار -داخل راهرو های یک قطار
 • متراژ رسانه محیطی  :  35   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  50*70  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  40  
تبلیغ در قطار -توزیع تبلیغات چاپی
تبلیغ در قطار -توزیع تبلیغات چاپی
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی  :  6  
تبلیغ در قطار- تابلو داخل کوپه
تبلیغ در قطار- تابلو داخل کوپه
 • متراژ رسانه محیطی  :  18   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  30*60 - 40*60  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  110  
تبلیغ در قطار - فضای بین پنجره های راهرو
تبلیغ در قطار - فضای بین پنجره های راهرو
 • متراژ رسانه محیطی  :  0   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  50*70  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  7  
تبلیغ در قطار- چهار ثانیه اول ویدئو ها
تبلیغ در قطار- چهار ثانیه اول ویدئو ها
 • متراژ رسانه محیطی  :  45   متر مربع
 • ابعاد چاپی  :  900*500  
 • تعداد از رسانه محیطی  :  0