منو
	تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی - ویدئویی  - 100 هزار بازدید
کد رسانه: Telegram-S

تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آخر

  • روش تبلیغ تلگرامی : بازدیدی  
  • معرفی : تبلیغ در طیف کانال های همکار ما بصورت گسترده درج می شود. در این پکیج کانال ها موظف هستند تبلیغ شما را در چندین پست آخر کانال خود نگه دارند که این موضوع به راندمان تبلیغ شما کمک خواهد کرد.  
  • شرایط : میزان سفارش حداقل 500 هزار بازدید - 500k  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

	تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آزاد
تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آزاد
  • روش تبلیغ تلگرامی  :  بازدیدی  
  • شرایط  :  میزان سفارش حداقل 500 هزار بازدید - 500k