منو
	تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی
کد رسانه: Telegram-G

تبلیغ در مجموعه ای از معتبرترین کانالهای تلگرام به صورت بازدیدی پست آزاد

  • روش تبلیغ تلگرامی : بازدیدی  
  • معرفی : تبلیغ در طیف کانال های همکار ما بصورت گسترده درج می شود. در این پکیج تبلیغ شما بصورت پست آزاد در کانال ها درج می شود و کانال ها محدودیتی از نظر پست گذاشتن بعد از تبلیغ ندارند.  
  • شرایط : میزان سفارش حداقل 500 هزار بازدید - 500k  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه