منو

تبلیغ پیش از اکران فیلم در سینما

 

برای مشاهده لیست سالنهای سینما اینجارا کلیک کنید 

تبلیغ پیش از اکران فیلم در سینماها با توجه به استقبال گستره خانواده های ایرانی و زوجهای جوان و گروههای دوستانه از تماشای فیلم در سینما به ویژه

پردیسهای سینمایی از روشهای کارامد تبلیغات است .

سکوت و تمرکز و انتظار برای شروع شدن فیلم , تاریکی و پرده عریض همه و همه تاثیر ماندگاری در ذهن مخاطبان میگذارید 

 .قیمت سالنها براساس تعداد صندلی ها و کیفیت سالن سینما متفاوت است

پس از ثبت نام در ادپرتال شما میتوانید قیمتهای نمایش تبلیغ قبل از اکران فیلم در سالنهای سینما را دیده و درخواست تبلیغ در سالن مورد نظر را ثبت کنید . 

  هزینه های پخش تبلیغ پیش از اکران در سینما برای 5 بار پخش در روز و 150 بار پخش در ماه است اعلام شده است.