منو
فکس اینترنتی
کد رسانه:

فکس اینترنتی

  • معرفی : هر برگ فکس = 300 ریال * ضریب مربوطه ضرایب : تهران = 1 سایر استان ها= 3 فکس هدفمند= 4 تعرفه دریافت فکس= 0 ریال  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

تبلیغات فکسی با استفاده از فکس اینترنتی
تبلیغات فکسی با استفاده از فکس اینترنتی
  • معرفی  :  قابلیت ارسال فکس، قابلیت دریافت فکس، شماره فکس اختصاصی، دفترچه تلفن، امضای مستندات سازگار با نرم‌افزار موبایل، چندین شماره با مدیریت واحد، کنترل ورودی و خروجی فکس‌ها توسط مدیریت،