منو
مجله تحقیقات و روابط عمومی
کد رسانه:

آگهی در مجله تحقیقات روابط عمومی

  • دوره انتشار : دو ماهنامه  
  • سطح پوشش کشوری : سراسری  
  • زمینه اصلی محتوا : فرهنگی, علمی  
  • زمینه تخصصی : تبلیغات/روابط عمومی/بازاریابی/چاپ  
  • نوع چاپ نشریه : مجله ای  


مشاهده قیمت

مجله به آگهی دهندگان این امکان را می دهد تا به سراغ مخاطب مورد نظر بروند. اگر محصول برای جوانان، بانوان یا کودکان و متخصصان مناسب است می توان تعداد زیادی مجله یافت که به این گروه ها اختصاص دارند و مستقیم با آنها مرتبط است. این خاصیت مجلات راه خوبی برای جلوگیری ازاتلاف بودجه تبلیغات محسوب می شود.مجلات به صرف رابطه ای که با مخاطب خود دارند امکان باور پذیری بیشتری را به آنها نسبت به آگهی درج شده می دهند. مجلات مربوط به مشاغل و شرایط مالی و سنی مختلف، هر یک به جامعه مد نظر آگهی دهنده نزدیک تر باشد تاثیر گذاری بیشتری در خوانندگان خواهند داشت

رسانه های مشابه

آگهی در مجله بسوی سعادت
آگهی در مجله بسوی سعادت
  • دوره انتشار  :  ماهنامه  
  • زمینه اصلی محتوا  :  فرهنگی, اجتماعی  
  • زمینه تخصصی  :  خانواده/سبک زندگی/سرگرمی  
آگهی در هفته نامه چلچراغ
آگهی در هفته نامه چلچراغ
  • دوره انتشار  :  هفته نامه  
  • زمینه اصلی محتوا  :  فرهنگی, اجتماعی  
  • زمینه تخصصی  :  خانواده/سبک زندگی/سرگرمی  
آگهی در مجله دانش رسانه
آگهی در مجله دانش رسانه
  • دوره انتشار  :  ماهنامه  
  • زمینه اصلی محتوا  :  علمی  
  • زمینه تخصصی  :  خانواده/سبک زندگی/سرگرمی  
مجله هنر آشپزی
مجله هنر آشپزی
  • دوره انتشار  :  هفته نامه  
  • زمینه اصلی محتوا  :  فرهنگی, هنری  
  • زمینه تخصصی  :  مواد غذایی / آشپزی  
هفته نامه غریو
هفته نامه غریو
  • دوره انتشار  :  هفته نامه  
  • زمینه اصلی محتوا  :  اجتماعی  
  • زمینه تخصصی  :  تحلیلی سیاسی , اجتماعی, خانواده/سبک زندگی/سرگرمی  
مجله رزم آور
مجله رزم آور
  • دوره انتشار  :  ماهنامه  
  • زمینه اصلی محتوا  :  ورزشی  
  • زمینه تخصصی  :  ورزشی/گردشگری  
آگهی در مجله عصر ارتباط
آگهی در مجله عصر ارتباط
  • دوره انتشار  :  هفته نامه  
  • زمینه اصلی محتوا  :  فرهنگی, علمی  
  • زمینه تخصصی  :  کامپیوتر/موبایل/تجهیرات الکترونیکی/ICT  
آگهی در نشریه دامپزشک
آگهی در نشریه دامپزشک
  • دوره انتشار  :  دو ماهنامه  
  • زمینه اصلی محتوا  :  علمی, پزشکی و پیراپزشکی  
  • زمینه تخصصی  :  پزشکی/سلامت