منو
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه ساری
کد رسانه: OT-SARI-PALET-1360

پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه ساری

 • محور /مکان رسانه محیطی : پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه ساری  
 • نوع سازه محیطی : پالت (سبد های فرودگاهی )  
 • نشانی کامل : فرودگاه ساری  
 • متراژ رسانه محیطی : 0   متر مربع
 • تعداد از رسانه محیطی : 100  


مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه کرمانشاه
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه کرمانشاه
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه شاهرود
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه شاهرود
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )  
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
بیلبورد فرودگاه مهرآباد
 • نوع سازه محیطی  :  بیلبورد  
LCD فرودگاه کرمان
LCD فرودگاه کرمان
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
LCD فرودگاه بوشهر
LCD فرودگاه بوشهر
 • نوع سازه محیطی  :  LCD  
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه آبادان
پالت (سبد های فرودگاهی ) فرودگاه آبادان
 • نوع سازه محیطی  :  پالت (سبد های فرودگاهی )